Internet jako narzędzie lokalnie działającej firmy

Internet to sieć globalna o ogromnym zasięgu, dlatego często zdarza się, że firmy działające lokalnie zupełnie pomijają to narzędzie w swoich działaniach, tymczasem rzeczywistość wirtualne jest obecnie jednym ze składników otoczenia biznesu firmy, również tej działającej lokalnie. Internauci poszukując lokalnych usług czy sklepów często wpisują Read More …