Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z obowiązkiem uiszczania danin na rzecz państwa, przybierają one formę podatków bezpośrednich i pośrednich. Obciążenia fiskalne w Polsce sprawiają, że wiele osób decyduje się na otwarcie działalności gospodarczej zagranicą.