partnertswo lokalne gmin powiatu Tureckiego
Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
Image Map

Aktualności

Zakończono prace nad Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego obszaru powiatu tureckiego

2016-02-22
W wyniku ponad półrocznej pracy ekspertów, przy czynnym udziale partnerów projektu oraz lokalnej społeczności, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wypracowano „Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego obszaru powiatu tureckiego”. Koncepcja jest jedynym dokumentem integrującym rozwój przestrzenny całego powiatu w ujęciu perspektywicznym do 2025 r. Zawiera zarówno elementy diagnozy stanu i uwarunkowań rozwoju przestrzennego jak i definiuje długookresowe wyzwania i problemy, przed […] Więcej

Konsultacje dokumentu pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego.

2015-12-18
  Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta i Powiatu Tureckiego   Zapraszamy do składania uwag, w ramach konsultacji dokumentu pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego”. Opracowujemy ten dokument w ramach projektu partnerskiego „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego”.   Chcielibyśmy poznać Państwa opinię, na temat kierunków i sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni partnerstwa oraz wypracowania […] Więcej

Konsultacje społeczne dokumentu pn.: „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego”

2015-11-26
Informujemy, że w ramach projektu partnerskiego „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego” realizowanego wspólnie przez Miasto Turek, Powiat Turecki, gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Władysławów oraz Turecką Izbę Gospodarczą i Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju T.U.R, trwają obecnie prace nad dokumentem pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego”. Celem tego […] Więcej

spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania Koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu Tureckiego

2015-10-14
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 października br. o godz. 11:00 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Jedwabnicza 4 w Turku odbędzie się spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem  „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu Tureckiego” – strategicznego dokumentu opracowywanego w ramach projektu.  Celem spotkania jest: zaprezentowanie wyników inwentaryzacji obszaru Partnerstwa,  omówienie wniosków opracowanej diagnozy, zapoznanie mieszkańców […] Więcej

„Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu tureckiego” w przygotowaniu

2015-10-05
W dniu 24 września b.r. w Urzędzie Miejskim w Turku odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie opracowywanego dokumentu pn.: „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu tureckiego”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących jednostek: Gminy Miejskiej Turek , Powiatu Tureckiego, Gminy Brudzew, Gminy Dobra, Gminy Kawęczyn, Gminy Przykona, Gminy Tuliszków, Gminy Turek oraz                    Gminy Władysławów. Przedstawione […] Więcej

Studium Transportowe dla obszaru Powiatu Tureckiego”

2015-09-08
  Dobiegają końca prace nad dokumentem pn. „Studium transportowe powiatu tureckiego_ver_1.0 – kolejnym dokumentem strategicznym realizowanym w ramach projektu. Umowa zawarta w marcu br. przewidywała diagnozę systemu transportu oraz opracowanie celów i działań wspólnych dla rozwoju komunikacji w ramach powiatu tureckiego, rozumianego jako obszar funkcjonalny. Wypracowane w dokumencie rozwiązania mają przyczynić się m.in. do poprawy […] Więcej

Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Powiatu Tureckiego w opracowaniu

2015-07-30
W dniu 23 lipca 2015 r. podpisana została umowa na opracowanie kolejnego dokumentu strategicznego, tj. Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Powiatu Tureckiego. Wykonawca – PHU MAXI Usługi Urbanistyczne z Grudziądza został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Celem opracowania jest uzyskanie praktycznej wiedzy na temat kierunków i sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni partnerstwa oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny […] Więcej

Fundusz poręczeń kredytowych oraz Fundusz pożyczkowy -opracowany

2015-05-29
9 maja br. zakończyliśmy prace nad stworzeniem dokumentacji związanej z powołaniem Funduszu poręczeń kredytowych oraz Funduszu pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych.. Wykonawcą w/w zamówienia była firma Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. z Warszawy   Jednym ze zidentyfikowanych wspólnych problemów na obszarze partnerstwa jest brak instytucji wspierającej lokalne firmy w zakresie finansowania przez nie […] Więcej

Warsztaty Zarządzania Strategicznego

2015-05-27
Związek Miast Polskich w dniach 13 i 14 maja zorganizował  warsztaty zarządzania strategicznego  dla wójtów i burmistrzów oraz skarbników z powiatu tureckiego. Projekt współfinansowany ze środków EOG. W dwudniowych warsztatach  wzięli udział  samorządowcy (włodarze, skarbnicy i koordynatorzy projektu) z Tureckiego Obszaru Funkcjonowania. Tematem warsztatów była pomoc partnerstwom w przygotowaniu zintegrowanych planów wspólnych inwestycji  dla Tureckiego […] Więcej

Strategia marki i produktu turystycznego dla obszaru powiatu już opracowana.

2015-03-31
Poniżej załączamy kolejny dokument strategiczny opracowany dla całego powiatu przez firmę 2BA z Nysy. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: Strategia_marki_produktu_tuystycznego_2BA_26_03 Więcej

Druga konferencja w ramach projektu.

2015-03-25
W dniu 20 marca 2015 r. odbyła się druga konferencja w ramach projektu.Gospodarzem spotkania był Romuald Antosik – Burmistrz Miasta Turku, przedstawiciel lidera projektu. Zaproszeni samorządowcy z całego powiatu tureckiego zapoznali się z postępem prac, specyfiką przygotowanych już dokumentów i z założeniami na kolejny rok. W ciągu roku udało się opracować dokumenty strategiczne, obejmujące swym […] Więcej

Studium transportowe w przygotowaniu.

2015-03-18
W dniu 16 marca 2015 r. podpisana została umowa na wykonanie kolejnego dokumentu strategicznego, tj. Studium Transportowego dla obszaru Powiatu Tureckiego. Wybrany w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca to konsorcjum w składzie: International Management Services Sp. z o.o. – Lider oraz Via Vistula Franek i Sapoń Sp. J. – Członek. Celem studium jest diagnoza systemu transportu […] Więcej

Kolejny dokument w opracowaniu!

2015-02-02
W dniu 26 stycznia 2015 r. Burmistrz Miasta Turku w imieniu wszystkich partnerów projektu podpisał umowę w sprawie opracowania dokumentacji związanej z powołaniem Funduszu poręczeń kredytowych oraz Funduszu pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych. Wykonawcą została firma Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o. z Warszawy. W ramach przedmiotowej usługi Wykonawca jest zobowiązany również zorganizować i przeprowadzić dwa […] Więcej

Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa

2014-12-05
Dokument pn. „Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa”  przygotowany został przez firmę EUROGRANT Jarosław Gromek z Poznania, wybraną w trybie zapytania ofertowego. W ramach zamówienia, oprócz przygotowania planu rozwoju, przeprowadzono także trzy szkolenia: dwa dla członków Zespołu Projektowego oraz jedno dla Rady Partnerstwa. W samym dokumencie  m.in. dokonano oceny dotychczasowej współpracy partnerów, wskazano najbardziej optymalną organizacyjno – […] Więcej

Zatwierdzona ostateczna wersja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego

2014-12-03
W dniu 1 grudnia br. wszyscy partnerzy projektu zatwierdzili i odebrali ostateczną wersję dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025″ opracowanego przez firmę Ecorys Polska Sp. z o.o. , która w ramach jednego zmówienia oprócz samej strategii, zobligowana była przygotować także Program Promocji Terenów Inwestycyjnych. Poniżej załączamy do pobrania […] Więcej

Strategia rozwoju gospodarczego – ostateczne konsultacje

2014-10-13
Etap tworzenia dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025” dobiega końca. Obecnie opracowanie to poddane zostaje konsultacjom społecznym, które zdecydują o ostatecznym kształcie strategii. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania swoich uwag. W związku z powyższym, w imieniu firmy Ecorys Polska  pragniemy serdecznie zaprosić Państwa […] Więcej

Fundusze norweskie w telegraficznym skrócie!

2014-10-01
Ambasada Norwegii opublikowała krótki film informacyjno – promocyjny o funduszach norweskich. Dowiedz się w 3 min. 16 sek., jak fundusze norweskie wspierają Polskę. Zobacz, na co przeznaczane jest 4,7 mld PLN w ponad trzech tysiącach projektów: KLIKNIJ TUTAJ Więcej

Ostateczna wersja diagnozy po konsultacjach

2014-09-16
Zachęcamy do zapoznania się z ostateczną wersją diagnozy strategicznej wskazującej na potencjał i bariery rozwojowe obszaru gmin powiatu tureckiego, zatwierdzoną po przeprowadzonych konsultacjach społecznych: kliknij tutaj Więcej

Strategia marki i produktu turystycznego – przetarg ogłoszony

2014-09-09
W dniu dzisiejszym, tj. 9 września, ogłoszony został przetarg na opracowanie Strategii marki i produktu turystycznego dla obszaru powiatu tureckiego. Zadanie wykonawcy polegać będzie w szczególności na wykonaniu prac analitycznych, badawczych, koncepcyjnych i redakcyjnych prowadzących do opracowania przedmiotowej strategii. Ma ona stanowić materiał wyjściowy dla promocji obszarów położonych w całym powiecie, wykorzystując przede wszystkim ich […] Więcej

Etap koncepcyjny tworzenia strategii – konsultacje społeczne

2014-09-08
Po opracowaniu diagnozy  nadszedł czas na etap tworzenia  koncepcji strategii i poddanie jej konsultacjom społecznym. Etap koncepcyjny wiąże się ze szczególnym zaangażowaniem członków wchodzących w skład partnerstwa projektowego.Na tym etapie jedną z form współpracy wykonawcy, tj. firmy ECORYS Polska Sp. z o.o. z Partnerami projektu było utworzenie zespołów roboczych ds. każdego z komponentów, z których […] Więcej

Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa

2014-09-01
W poniedziałek, 25 sierpnia 2014 r. podpisana została umowa na opracowanie kolejnego dokumentu w ramach przedmiotowego projektu. Będzie to „Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa”, a opracuje go firma „EURO-GRANT” Jarosław Gromek z Poznania. Plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa zawierać będzie m.in.: – ocenę dotychczasowej współpracy partnerów; – analizę silnych i słabych stron partnerstwa; – wskazanie najbardziej optymalnej […] Więcej

Czas na uwagi do diagnozy

2014-08-11
Diagnozę strategiczną, wskazującą na potencjał i bariery rozwojowe powiatu tureckiego, przedstawili eksperci z firmy ECORYS Polska Sp. z o.o. Z dokumentem zapoznali się włodarze miast i gmin w naszym powiecie. Teraz wraz z mieszkańcami, będą mogli zgłaszać swoje uwagi do opracowania. 7 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Turku eksperci z Firmy ECORYS Sp. […] Więcej

Spotkanie z wykonawcą Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego

2014-06-18
Rada Partnerstwa i zespół projektowy ds. realizacji projektu spotkały się z w tym tygodniu z przedstawicielami firmy ECORYS Polska Sp. z o.o. W ramach projektu powstanie szereg dokumentów planistycznych, związanych z ożywieniem gospodarczym regionu. Jednym z nich jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025. W wyniku przeprowadzonego przetargu opracowaniem tego dokumentu zajmować […] Więcej

Konferencja inauguracyjna

2014-05-27
W dniu 4 kwietnia 2014 r. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” Konferencję inaugurującą projekt prowadził i moderował Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. W konferencji uczestniczyli znamienici goście, wśród nich między innymi Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Mateusz Klemenski – Wicemarszałek Województwa […] Więcej

Podpisano umowę z Ministrem

2014-05-26
W dniu 30 stycznia 2014 r. zawarta została umowa o dofinansowanie z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, pełniącym funkcję Operatora Programu „Rozwój Miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.    W imieniu wszystkich 12-stu partnerów podpisał ją Burmistrz Miasta Turku. Zgodnie z jej zapisami otrzymamy 408 399 EUR dofinansowania, co […] Więcej

Partnerski projekt uzyskał dofinansowanie!

2014-05-23
W dniu 16 kwietnia 2013 r. 12 partnerów ( 9 gmin, powiat i 2 partnerów społeczno – gospodarczych) podpisało list intencyjny, w którym strony zadeklarowały udział i współpracę przy realizacji wspólnego projektu. Liderem ustanowiono Gminę Miejską Turek,  upoważniając ją jednocześnie do złożenia wniosku aplikacyjnego. 18 kwietnia 2013 r. Gmina Miejska Turek w imieniu wszystkich członków […] Więcej