Jakie zalety niesie w sobie wadium przetargowe?

Czy słyszeliście o wadium przetargowym? Z pewnością wiecie, co to wadium. Przede wszystkim kojarzymy je ze wszelkiego rodzaju kontraktami oraz przetargami i jest to zrozumiałe. Wadium wnosi bowiem kontrahent, który chce wziąć udział w przetargu i ma nadzieję na to, że zostanie wybrany on przez oferenta. Niemniej jednak wadium gotówkowe to tylko jedna z dostępnych tutaj form. Ponadto coraz większą popularnością cieszy się właśnie wadium przetargowe i to temu rodzajowi wadium chcielibyśmy przyjrzeć się nieco bliżej. Co zatem rozumiemy przez wadium przetargowe i jakie niesie ono w sobie korzyści?

Ubezpieczenie oferty wykonawcy

Gwarancja wadium to nic innego jak zabezpieczenie oferty wykonawcy, który przystępuje do takiego przetargu przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Poświadcza ono, że jeśli wykonawca nie wywiąże się z warunków, które zostały sporządzane w umowie, to wadium zostanie pokryte przez ubezpieczyciela.

Nie jest jednak powiedziane, że o wadium przetargowym myśleć może każdy przedsiębiorca bez wyjątku. Towarzystwa ubezpieczeniowe w zabezpieczeniu swoich interesów dokładnie sprawdzają firmy, które chciałyby, aby za nich poręczono. Dlatego też na pewno szanse na to mają tylko te firmy, które cieszą się dobrą sytuacją finansową firmy i nie mają kłopotów z płynnością.

Korzyści dla wykonawcy

Nie da się ukryć, że takie poświadczenie to spora korzyść dla samego wykonawcy, który chce przystąpić do takiego projektu. W pierwszej kolejności zauważyć trzeba tutaj, że nie traci on swoich środków finansowych, a więc w pewnym sensie nie traci na tym też jego płynność finansowa. Środki takie może on więc zainwestować w coś innego. Wprawdzie zgłoszenie się do jednego czy dwóch przetargów nie musi jeszcze pogorszyć sytuacji finansowej danej firmy, ale do kilku czy kilkunastu już tak. Wówczas taka gwarancja wadium jest sporą korzyścią i przy tak licznych zgłoszeniach może okazać się bezcenna.

Ponadto samo wadium przetargowe to także zwiększenie prestiżu firmy i najlepszy dowód na to, że dany wykonawca jest partnerem godnym zaufania. W innym wypadku nie otrzymałby przecież takiego poręczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wydaje się więc, że wadium przetargowe to ubezpieczenie, którym zainteresować się powinni wszyscy przedsiębiorcy, którzy często startują w różnych przetargach. Inną kwestią jest już wybór odpowiedniego ubezpieczyciela, co też nie musi być zadaniem łatwym. W tym celu warto skontaktować się z brokerem ubezpieczeniowym, który znajdzie ubezpieczyciela dla nas optymalnego.