partnertswo lokalne gmin powiatu Tureckiego
Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
Image Map

Konsultacje dokumentu pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego.

2015-12-18

 

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Miasta i Powiatu Tureckiego

 

Zapraszamy do składania uwag, w ramach konsultacji dokumentu pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego”. Opracowujemy ten dokument w ramach projektu partnerskiego „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego”.

 

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię, na temat kierunków i sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni partnerstwa oraz wypracowania wspólnej płaszczyzny jej zagospodarowania. Dokument, jaki oddajemy do konsultacji zawiera wizję i kierunki zagospodarowania przestrzennego powiatu tureckiego wraz z rozdziałami dot. rekultywacji, rewitalizacji  i opisem trzech wariantów rozwoju.

Liczymy na Państwa sugestie i uwagi.

 Uwagi można składać do końca 2015r. wypełniając załączony formularz, i odsyłając go na adres:agnieszka.dloniak@miastoturek.pl

 

Formularz_uwagi_mieszkańców

Koncepcja_Kierunki_czescII_tekst