partnertswo lokalne gmin powiatu Tureckiego
Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
Image Map

Kontakt

Biuro Projektu ( koordynatorzy z ramienia Lidera Projektu)

Agnieszka Dłoniak – koordynator projektu

tel. 63-289-61-41

e-mail: agnieszka.dloniak@miastoturek.pl

Monika Zenel- zastępca koordynatora ds. promocji i informacji

tel. 63-289-61-43

e-mail: monika.zenel@miastoturek.pl

Dorota Pańczyk – specjalista ds. Finansowych

tel. 63-289-61-93

e-mail: dorota.panczyk@miastoturek.pl

Zbigniew Misiek – specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 63-289-61-17

e-mail: zbigniew.misiek@miastoturek.pl

Koordynatorzy z poszczególnych jednostek partnerskich

Karolina Karolak – Czapla – Powiat Turecki

tel. (63) 222 33 21

e-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl

Nina Kropidłowska –Gmina Brudzew

tel. (63) 279 70 47

e-mail: n.kuder@wp.pl

Katarzyna Antosik – Miasto i Gmina Dobra

tel. (63) 279 99 29

e-mail: promocja@dobra24.pl

Elżbieta Tomczak –Gmina Kawęczyn

tel. (63) 288 59 21

e-mail: tomczak.ela@op.pl

Magdalena Drożdż – Gmina Malanów

tel. (63) 288 30 83 w.25

e-mail: fundusze@malanow.pl

Ewa Dygas – Gmina Przykona

tel. (63) 279 10 23

e-mail: ewad@przykona.pl

Łukasz Marciniak –Gmina i Miasto Tuliszków

tel. (63) 279 17 80

e-mail: fundusze@tuliszkow.pl

Łukasz Mielcarski – Gmina Turek

tel. (63) 279 40 74

e-mail: lukasz.mielcarski@gmina.turek.pl

Tomasz Rajczyk – Gmina Władysławów

tel. (63) 280 46 52

e-mail: sekretarz@wladyslawow.pl

Sylwia Kordylewska – Turecka Izba Gospodarcza

tel. (63) 289 18 89

e-mail: s.kordylewska@tig.turek.pl

Magdalena Ciołek – Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. Lokalna Grupa Działania

tel. (63) 289 36 57

e-mail: magdalena.ciolek@lgd-tur.org.pl