Odnoszenie sukcesu w pracy zespołowej

Odnoszenie sukcesu indywidualnego jest czymś zupełnie innym niż odnoszenie sukcesu w zespole. W pracy indywidualnej musimy skupić się na własnych silnych i słabych stronach i w pełni polegamy na swoich umiejętnościach. W pracy zespołowej w grę wchodzą silne i słabe strony oraz umiejętności wszystkich członków zespołu (zbiór jednostek) oraz silne i słabe strony oraz umiejętności zespołu jako całości.

Odnoszenie sukcesu w pracy zespołowej jest z jednej strony prostsze, z drugiej trudniejsze niż odnoszenie sukcesu indywidualnego.

W odróżnieniu od pracy indywidualnej, w przypadku zespołu, na pierwszy plan często wychodzą właśnie umiejętności zespołowe: związane z komunikacją między członkami zespołu, umiejętności podziału zadań i koordynacji tych działań.

Ewentualne plusy pracy zespołowej

Dzięki zespołowi uczestnicy mogą mieć zwiększoną motywację do pracy związaną z chęcią pokazania się z dobrej strony przed grupą oraz odczuwanie satysfakcji wynikającej z pochwał, uznania ze strony reszty grupy. Grupa potrafi też pomóc w rozładowaniu napięć w sytuacji stresowej związanej z trudnościami w realizacji zadań.

Ewentualne minusy pracy zespołowej

W przypadku problemów w komunikacji pomiędzy członkami zespołu wszelkie zalety posiadania zespołu mogą stać się wadami. Członkowie zespołu mogą czuć się zagrożeni oceną ze strony reszty grupy, grupa może powodować dodatkowe napięcia przy pojawianiu się trudności w realizacji zadań (poczucie rozproszenia odpowiedzialności, przerzucanie odpowiedzialności, poczucie różnicy w zaangażowaniu w pracę zespołu, etc.).

Jeżeli dochodzimy do etapu, w którym sukces odnieść możemy tylko dzięki pracy zespołowej, warto abyśmy przeznaczyli trochę swojego czasu na trening umiejętności pracy w zespole.