Odpowiadanie na potrzeby a generowanie potrzeb

Jeżeli chcemy odnieść sukces w biznesie mamy dwie możliwe drogi do wyboru. Możemy albo odpowiedzieć na konkretną potrzebę potencjalnych klientów, albo stworzyć nową potrzebę. I jedno i drugie podejście ma swoje plusy i minusy. W obu przypadkach musimy się skoncentrować na stworzeniu produktów / usług, które będą idealnie dopasowane do pewnej grupy docelowej oraz sposobu promocji, która do tej właśnie grupy docelowej trafi.

Odpowiadanie na potrzeby potencjalnych klientów

Decydując się na odpowiadanie na potrzeby potencjalnych klientów możemy sprawdzić jak nasza potencjalna grupa docelowa do tej pory reagowała na produkty/usługi podobne do naszych i na tej podstawie stworzyć podobne lub odmienne akcje promocyjne. Plusem jest tu więc dużo danych, które możemy wykorzystać w promocji naszego przedsięwzięcia. Minusem jest fakt, że skoro są dane, to znaczy, że jest też konkurencja, która te dane wygenerowała.

Generowanie nowych potrzeb

Kiedy decydujemy się wygenerować nowe potrzeby u klientów wkraczamy na nieprzetestowany teren. Bardzo ważne, żebyśmy dobrze sobie tutaj dookreślili grupę docelową i skorzystali z dostępnych danych na temat produktów/usług podobnych. Mamy tutaj zdecydowanie mniej danych niż w przypadku odpowiadania na potrzeby już istniejące, co jest niewątpliwym minusem. Plusem natomiast jest fakt, że również konkurencja w naszej niszy jest mniejsza (lub w ogóle nie istnieje).
Przy generowaniu nowych potrzeb musimy uwzględnić też fakt, że taki proces będzie trwał. Tutaj ludzie nie wiedzą jeszcze, że potrzebują naszych towarów / usług, musimy ich więc oswoić z owymi towarami/usługami i dać im czas na poczucie potrzeby. Jeżeli nam się uda wygenerować daną potrzebę, niewątpliwą zaletą będzie to, że nasza firma będzie w pierwszej kolejności kojarzona z zaspokajaniem tej konkretnej potrzeby.