Partnerstwo w biznesie, czyli strategia win-win

Zasady strategii wygrana – wygrana

Partnerstwo w biznesie zarówno pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, jak i przedsiębiorstwem a sektorem publicznym może okazać się bardzo zyskowne dla obu stron porozumienia, aby tak się stało warto zarówno negocjacje, umowy jak i budowanie relacji oprzeć na strategii win – win.

Co to jest strategia win – win?

Strategię win – win najlepiej opisuje polskie zdanie „Ja wygrywam i Ty wygrywasz”, jest to poszukiwanie takich rozwiązań biznesowych, które dla wszystkich stron partnerstwa będą zyskowne i atrakcyjne.

Jak budować strategię win – win?

Wielu biznesmenów w przypadku negocjacji czy partnerstwa przyzwyczajonych jest przede wszystkim do szukania takich rozwiązań, na których nie stracą lub na których zyskają, ale ich partnerzy niekoniecznie. W strategii win – win chodzić natomiast o to, aby poszukiwać takich rozwiązań, które dla obu stron będą korzystne i które obie strony będą traktowały jako swoje zwycięstwo. Warto przy tym pamiętać o prawidłowej komunikacji i rozmawianiu o tym, co każda ze stron uważa za wygraną.