Partnerstwo lokalne gmin powiatu Tureckiego
Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych
Image Map

Zakończono prace nad Koncepcją Zagospodarowania Przestrzennego obszaru powiatu tureckiego

2016-02-22
W wyniku ponad półrocznej pracy ekspertów, przy czynnym udziale partnerów projektu oraz lokalnej społeczności, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wypracowano „Koncepcję Zagospodarowania Przestrzennego obszaru powiatu tureckiego”. Koncepcja jest jedynym dokumentem integrującym rozwój przestrzenny całego powiatu w ujęciu perspektywicznym do 2025 r. Zawiera zarówno elementy diagnozy stanu i uwarunkowań rozwoju przestrzennego jak i definiuje długookresowe wyzwania i problemy, przed […]
Więcej

Konsultacje dokumentu pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego.

2015-12-18
  Szanowni Państwo Mieszkańcy Miasta i Powiatu Tureckiego   Zapraszamy do składania uwag, w ramach konsultacji dokumentu pn. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu Tureckiego”. Opracowujemy ten dokument w ramach projektu partnerskiego „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu Tureckiego”.   Chcielibyśmy poznać Państwa opinię, na temat kierunków i sposobów najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni partnerstwa oraz wypracowania […]
Więcej

Informacje o projekcie

Projekt pn. “Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” dofinansowany został z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu pn. "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Powiatu Tureckiego Cel ten zostanie ...

Więcej