Relacje międzyludzkie w biznesie

Biznes i relacje międzyludzkie

Budując relacje biznesowe należy pamiętać, że w wielu aspektach są one oparte na kontaktach międzyludzkich, dlatego też chcąc pozyskać partnerów i sojuszników należy kierować się takimi samym zasadami ja w przypadku pozyskiwania przyjaciół w życiu prywatnym, należy pamiętać o takich cechach jak:

  • uczciwość – nikt nie chce współpracować z ludźmi, którzy coś ukrywają lub są nieszczerzy,

  • otwartość – łatwiej nawiązywać kontakty z osobami przyjacielskimi, uśmiechniętymi i otwartymi na otoczenie.