Rozwój biznesu lokalnego

Regionalne instytucje wspierające lokalny biznes

Przedsiębiorcy decydujący się na otwarcie i prowadzenie lokalnego biznesu powinni być świadomi, że nie są oni odosobnieni w swojej działalności. W wielu regionach funkcjonują, bowiem stowarzyszenia i fundacje wspierające lokalny biznes, również większość samorządów terytorialnych dba o rozwój przedsiębiorczości na swoich obszarach. Rozwój lokalnego biznesu pociąga za sobą rozwój całego regionu, stwarza miejsca pracy, wprowadza nowe technologie, powoduje, że dany teren staje się atrakcyjniejszy dla mieszkańców. Wszystko to jest powodem, dla którego administracja publiczna i organizacje pozarządowe wspierają rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Właściciele firm rozkręcając czy powiększając swój lokalny biznes mogą w tym względzie liczyć na pomoc z Agencji Rozwoju Regionalnego oraz wojewódzkich odpowiedników tej instytucji. W ramach ARR organizowane są szkolenia i kongresy przedsiębiorczości, instytucja ta również pośredniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.