Jak budować relacje biznesowe?

Networking, czyli gwarancja sukcesu w biznesie

Budowanie relacji biznesowych to początek dla tak zwanego networkingu, czyli budowania sieci kontaktów w ramach, których firmy i ludzie wymieniają się informacjami, doświadczeniami, wiedzą i wsparciem, a dodatkowo podejmują współpracę na wielu różnych płaszczyznach. Networking może być kluczem do sukcesu, który sprawi, że firma będzie szybko się rozwijać. Chcąc, aby networking stał się jednym z filarów sukcesu firmy należy podjąć działania zmierzające do budowania relacji biznesowych.

Relacje biznesowe i relacje międzyludzkie opierają się na podobnych zasadach.

Po pierwsze liczy się to, czy firma postępuje uczciwie i etycznie, opinia o firmie może mieć decydujące znaczenie w podjęciu decyzji, czy inne przedsiębiorstwa chcą z nią współpracować czy też nie.

Po drugie znaczenie ma także transparentność, należy od początku jasno mówić o swoich intencjach i pozwolić potencjalnym partnerom na podjęcie decyzji. Ukrywanie, ubarwianie czy idealizowanie intencji może spowodować skutek odwrotny do zamierzonego.