Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z obowiązkiem uiszczania danin na rzecz państwa, przybierają one formę podatków bezpośrednich i pośrednich. Obciążenia fiskalne w Polsce sprawiają, że wiele osób decyduje się na otwarcie działalności gospodarczej zagranicą. Nim zdecydują się na taki krok powinny jednak zapoznać się z informacjami dotyczącymi obciążeń fiskalnych firm w kraju docelowym, o podatki w Hiszpanii można zapytać tutaj – podatek Vat w Hiszpanii.

 

W Polsce głównymi podatkami, do których płacenia są zobowiązani przedsiębiorcy i firmy są:

 

  • podatek dochodowy – w tym zakresie rozróżnia się dwa rodzaje podatków, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani się go płacić wszyscy obywatele naszego kraju, płacą go również właściciele firm, które nie posiadają osobowości prawnej. Będzie zatem ten podatek obowiązywał właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek jawnych, cywilnych, partnerskich i komandytowych. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych powinny wnosić firmy zorganizowane jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne,
  • podatek VAT – podatek o towarów i usług to kolejny podatek do zapłacenia, którego zobowiązane są przedsiębiorstwa. Podatnikami podatku VAT są według ustawy osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W myśl ustawy, każda firma, nim wystawi pierwszą fakturę musi zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT, jednak ustawa przewiduje także szereg zwolnień od tego obowiązku, dotyczy to między innymi: tych podatników, którzy prowadzą działalność nieopodatkowaną, czyli taką z której nie pobiera się podatku VAT, podatnicy, którzy zaczynają działalność w trakcie roku podatkowego i nie przewidują na koniec roku dochodów wyższych niż 200 000 zł, oraz podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali obroty netto poniżej tej kwoty. Z podatkiem tym związane są jeszcze dwa terminy: podatek VAT należy i podatek VAT naliczony. Podatek VAT należy to podatek, który wylicza firma sprzedając swoje dobra i usługi, natomiast podatek VAT naliczony to podatek, który płaci firma kupując od innych towary i usługi. Odprowadzając podatek VAT to Urzędu Skarbowego podatnik płaci różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym, a podatkiem należny.

 

To dwa podstawowe obciążenia fiskalne, które dotyczą każdej firmy. Jednak w praktyce takich obciążeń jest znacznie więcej, a zależą one od rodzaju prowadzonej działalności, branży w jakiej działa firmy i działań jakie podejmuje.