Rozprawy sądowe – jak to wygląda w praktyce?

Będąc osobą pokrzywdzoną udajemy się do prawnika po to, aby ten pomógł nam wystosować odpowiedni pozew, który dokładnie opisze okoliczności związane z przestępstwem, jakie zostało popełnione. Jednakże, nawet występując w roli osoby pokrzywdzonej, musimy się liczyć z tym, że na tym etapie sami będziemy musieli pokryć koszty, jakie są związane z obsługą prawną i naszą reprezentacją w sądzie przez adwokata. Z drugiej strony- bardzo często zatrudnienie adwokata jest konieczne. Po pierwsze ze względu na fakt, że ten będzie mógł wyrazić swoją opinię, co do tego, jakie mamy szansę na wygraną.

Po drugie – polski adwokat będzie w stanie w odpowiedni sposób przygotować wszelkie dokumenty, gdyż dobrze wie, jaką mają mieć formę i gdzie powinny być złożone. Po trzecie- dochodzenie swoich spraw w sądzie również nie jest proste i osoby, które nigdy wcześniej w sądzie nie były- z pewnością na początku będą się tam czuły zagubione. Pocieszające może być to, że w przypadku wygranej sprawy, koszty związane z koniecznością opłacenia prawnika przez osobę pokrzywdzoną będzie musiała ponieść strona przeciwna.

 

A co w przypadku, kiedy to przeciwko nam zostanie wystosowany akt oskarżenia?

 

Tak również może się zdarzyć, a o tym fakcie zostaniemy poinformowani listownie otrzymując wezwanie na rozprawę, a także kopię aktu oskarżenia. Bardzo często ta pierwsza rozprawa ma charakter pojednawczy- sąd daje szansę stroną na to, aby się pogodziły zanim jeszcze sprawa zostanie skierowana do normalnego toku rozpraw. Jeśli dojdzie do pojednania- żadna ze stron nie poniesie kosztów, oprócz tych, jakie wiążą się z opcjonalnym zatrudnieniem adwokata. Oprócz samego aktu oskarżenia, przed planowaną rozprawą dobrze jest zorientować się, co znajduje się w aktach sprawy.

Wgląd do akt ma osoba, której sprawa dotyczy bezpośrednio, ale może ona wydać pełnomocnictwo dla swojego adwokata. W aktach znajduje się wszystko, co dotyczy sprawy- także postępowanie dowodowe oraz śledztwo, a nawet dochodzenia z prokuratury, jeśli tylko takie było prowadzone. Akta zwyczajowo są czytane podczas rozprawy, tak jak i akt oskarżenia.

Więcej informacji https://www.smr-law.at/pl/