SMART cele prowadzą do sukcesu

Jeżeli planujesz odniesienie sukcesu, to dobrym pomysłem na początek będzie określenie czym dla Ciebie jest ten sukces. A konkretniej, dobrze będzie określić jaki osiągnięty cel będzie dla Ciebie sukcesem.

Jednym z narzędzi do określania sobie celów (które mogą być sukcesami jest) jest prosty skrót: SMART*. Skrót ten odnosi się do pięciu podstawowych aspektów określenia celu.

S, czyli specific (specyficzny, konkretny)

M, czyli measurable (mierzalny)

A, czyli ambitious (ambitny)

R, czyli realistic (realny, realistyczny)

T, czyli time-bound (konkretnie określony w czasie)

Jeżeli uda się Wam tak opisać swój cel, aby spełniał wszystkie SMARTowe warunki, będziecie mieli dużo większe szanse na odniesienie sukcesu, niż jeśli tylko powiecie sobie, że chcielibyście polecieć na księżyc lub zarobić milion dolarów.

*W literaturze znajduje się kilka różnych rozwinięć skrótu SMART (np. S = simple, specific, etc.) niemniej jednak ogólnie obejmują one ten sam zestaw cech przydatnych dla dobrego stawiania sobie celów.