Sukcesowe podsumowanie roku

Kolejny rok odnoszenia sukcesów za nami. Warto sobie go teraz podsumować, aby te tegoroczne sukcesy duże i małe pomogły nam w utrzymaniu motywacji oraz po prostu, aby raz jeszcze przeżyć te sukcesy.

Nasze podsumowanie roku możemy zacząć już na kilka dni przed jego fizycznym zakończeniem i cofnąć się najpierw do początku tego roku.

Pomyślmy co udało nam się w styczniu. Zacznijmy od tego co przychodzi nam na myśl bez sięgania do internetu, na naszą stronę, skrzynkę pocztową, etc.

W dalszej kolejności możemy zerknąć do Internetu (strona, mail, Fb) i zobaczyć czy dzięki naszemu internetowemu odciskowi pamięciowemu uda nam się przypomnieć sobie jeszcze jakieś mniejsze lub większe sukcesy.

Następnie możemy zerknąć do swoich planów sprzed roku i sprawdzić czy te plany pomogą nam w przypomnieniu sobie kolejnych sukcesów.

Możemy też spytać swoich współpracowników i bliskich jakie sukcesy zauważyli oni w danym roku (pamiętajmy też aby i naszym bliskim / współpracownikom powiedzieć o tym jakie ich sukcesy zauważyliśmy).

Na koniec możemy sprawdzić jak teraz wygląda nasze sukcesywne podsumowanie roku (czy większość sukcesów wypracowaliśmy od razu na początku, czy to co my uważaliśmy za sukcesy pokrywa się ze spostrzeżeniami otoczenia) i wyciągnąć z tego podsumowania wnioski na rok kolejny.

Aha, i nie zapomnijmy sobie pogratulować tego roku i tych wszystkich sukcesów.