Własna działalność w UK?

Wbrew popularnej opinii i prześmiewczym stwierdzeniom, Polacy emigrują nie tylko do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu jakiegokolwiek źródła dochodu i koniecznego utrzymania siebie i swojej rodziny podejmując się wykonywania nawet najgorszych i najsłabiej opłacanych prac, ale mierzą również znacznie wyżej – mierzą w prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Czy Polak może bez przeszkód otworzyć własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii? Czy zawsze jesteśmy traktowani na równi z obywatelami innych krajów i samej Wielkiej Brytanii?

Łatwiej i przejrzyściej!

Już na samym początku rozważań na temat otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na Wyspach Brytyjskich konieczne jest wyraźne zaznaczenie, że brytyjski system gospodarczy jest znacznie łatwiejszy i przejrzystszy w stosunku do systemu polskiego. Własna działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanie to uzupełnienie jednego formularza i wysłanie go do urzędu, co można uczynić także po rozpoczęciu działalności. W Wielkiej Brytanii liczy się faktyczne wykonywanie działalności gospodarczej, a nie jej papierowy stan zgłoszony do urzędu.

Równość!

Jak jednak wygląda kwestia traktowania Polaków chcących otworzyć własną działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii? Wbrew pozorom Polacy są bardzo dobrze traktowani przez Anglików i tym samym nie ma żadnych problemów z założeniem firmy na tożsamych zasadach co rodowity Anglik – Polacy zakładający własne firmy są traktowani z nimi na równi, a co również istotne, nie są potrzebne żadne dodatkowe pozwolenia na otworzenie firmy przez obcokrajowców.

Działalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii

Podsumowując, otworzenie własnej działalności gospodarczej na terenie Wysp Brytyjskich dla nikogo nie powinno być problemem, a jednocześnie daje to możliwość szybkiego i sprawnego uruchomienia własnej firmy i pracowania na siebie. Emerytura w Anglii również zależy od wypracowanych przez nas lat – nie czekajmy z podjęciem decyzji o samozatrudnieniu i otworzeniem własnej firmy. O ile w Polsce można mieć wątpliwości związane z biurokratycznym systemem, tak tutaj nie powinno to odgrywać żadnej roli! W Internecie znajdują się poradniki na temat zalet prowadzenia spółek ltd.